Dabas aizsardzība

Projekta “Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai” materiāli

Projekts tika īstenots 2018. gada, tā mērķis: organizēt un moderēt mērķtiecīgu dialogu ar dažādām ieinteresētām pusēm, lai izvērtētu Latvijas mazo upju pārvaldības (tai skaitā apsaimniekošanas) pašreizējo praksi un normatīvo aktu regulējumu, noteiktu galvenās risināmās problēmas un sniegtu priekšlikumus nepieciešamām izmaiņām labākai mazo upju pārvaldībai tuvākajā nākotnē.

Plašāka informācija par projekta norisi un rezultātiem PIEEJAMA ŠEIT.