Ilgtspējīga mobilitāte

Notikusi sanāksme “Kā optimizēt ikdienas pārvietošanās risinājumus Rīgas metropoles ietekmes zonā”

Otrdien, 26. martā notika INTERREG Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta SUMBA sanāksme “Kā optimizēt ikdienas pārvietošanās risinājumus Rīgas metropoles ietekmes zonā”.

Sanāksmes mērķis bija turpināt diskusiju par ikdienas pārvietošanos Rīgā un Pierīgā un ieskicēt projekta Pārvietošanās Ģenerālplāna mērķus.
Sanāksmē klātesošie tika iepazīstināti ar SUMBA projektā pēdējā pusgadā paveikto;  dalībnieku uzmanība tika vērsta uz Rīgas plānošanas reģiona un Rīgas pilsētas pašreizējām un plānotajām aktivitātēm mobilitātes jomā.

Rīgas Enerģētikas aģentūras pārstāvji prezentēja projekta “cities.multimodal” ietvaros izstrādāto   ziņojumu “Rīgas pilsētas specifikai atbilstoša mobilitātes pārvaldības risinājuma –“Mobilitātes punkta” modeļa konceptuāla izstrāde un aprobēšana”.

Sanāksmes materiāli:
1.  SUMBA projekta aktualitātes
2. Rīgas metropoles areāla mobilitātes plānošana un ‘NSB CoRe’ projekta aktivitātes
3. Rīgas pilsētas specifikai atbilstoša Rīgas pilsētas specifikai atbilstoša    mobilitātes pārvaldības risinājuma mobilitātes pārvaldības risinājuma – “Mobilitātes punkta” konceptuāla izstrāde
4. Rīgas pilsētas aktivitātes mobilitātes jomā
5.  Ikdienas Pārvietošanās Ģenerālplāns Rīgas metropoles ietekmes zonai. Struktūra un sagatavošana

Pasākums rīkots INTERREG projekta „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās” (SUMBA)” (Līguma Nr. R074) ietvaros.

SUMBA