Ūdens resursi

Infrastruktūras būvniecības darbi Toras upes ūdens kvalitātes uzlabošanai

Darbu noslēgumam tuvojas  zilās infrastruktūras elementu izbūves darbi Toras upes krastos Rietumvidzemes reģionā, ko veic AS “Latvijas valsts meži” un kuru mērķis ir uzlabot ūdens kvalitāti Toras upē un Aģes upes baseinā. Dažāda veida nosēdbedres ir daļa no pasākumu kopuma, ko LVM šajā teritorijā īsteno “LIFE GoodWater IP” projektā. Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz vasaras beigām.

Trīs sedimentācijas dīķi jeb nosēdbedres tiek būvētas uz esošajiem meliorācijas grāvjiem, no kuriem ūdens ietek tieši Aģē, bet viena nosēdbedre ar pārgāznes dambi būvēta uz grāvja, kas ietek Toras upē, kas ir Aģes pieteka.

Raksta turpinājums: https://goodwater.lv/norit-aktivi-infrastrukturas-buvniecibas-darbi-toras-upes-udens-kvalitates-uzlabosanai/

 

 

 Projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv