Ūdens resursi

LIFE GoodWater IP projekta 2. ziņu lapa

LIFE GoodWater IP otrajā ziņu lapa uzzināsit:

  • par ideju konkursu grantiem zemu izmaksu iniciatīvām virszemes ūdeņu sakārtošanai;
  • par labās prakses notekūdeņu apsaimniekošanā demonstrācijas vietas pašvaldībām izveidi Engures ciemā;
  • par jaunu notekūdeņu attrīšanas iekārtu izbūves plāniem Nākotnes ciemā;
  • par jaunu pētījumu, kas dod ieskatu par upju atkalsavienošanas potenciālu Eiropā.

LIFE GoodWater IP Ziņu lapu aicinām lasīt šeit.

Projekta LIFE GoodWater IP (Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai) mērķis ir uzlabot riska ūdens objektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos.