Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Kampaņa “Padzīvosim bez plastmasas”

No 3. maija līdz 13. jūnijam  sociālajos medijos norisināsies kampaņa “Padzīvosim bez plastmasas”. Šīs kampaņas uzdevums ir veicināt ikdienas paradumu maiņu ar mērķi samazināt bīstamo vielu nonākšanu vidē vai mūsu pašu organismos no plastmasas produktiem. Uzsvars tik likts uz produktiem, kurus lietojam ikdienā –  drēbēm, rotaļlietām, sporta inventāru, pārtikas iepakojumu, uzglabāšanu un citiem sadzīves piederumiem.

Šie plastmasas produkti kaitē ne tikai apkārtējai videi, bet arī mūsu veselībai, it īpaši bērnu veselībai. Lielākā daļa plastmasas ir sintētiski radīti polimēru savienojumi (naftas produkts) kopā vēl ar daudz un dažādām citām ķīmiskām piedevām. Piedevas nodrošina plastmasai vēlamās funkcijas, tādas kā elastība (mīkstinātāji), aizsardzība pret ultravioleto starojumu (UV filtri), nodrošina caurspīdīgumu u.tml.  Šīs vielas var nonākt mūsu organismā caur ādu, pārtiku vai ieelpojot un var izraisīt saslimšanu ar vēzi un nelabvēlīgi ietekmēt hormonālo sistēmu.

Daudz ir dzirdēts par plastmasas atkritumu problēmu dabā, okeānos, putnu un delfīnu vēderos un mikroplastmasas daļiņām, kas atrodamas kosmētikā un izskalojas no tekstilprecēm. Mazāk ir dzirdēts un runāts par to, cik daudz un kādas bīstamas ķīmiskās vielas ir pašā plastmasā? Un kādu kaitējumu tā nodara mūsu pašu organismiem? Kādas ir drošākas alternatīvas? Šīs kampaņas ietvaros lielāku uzmanību pievērsīsim tieši šiem aspektiem.

Kampaņa ilgs 6 nedēļas un šajā laikā informēsim sabiedrību par dažādajiem draudiem, kurus plastmasa rada mūsu veselībai un videi, kurās produktu grupās tos var atrast, un kādas drošākas un videi un veselībai draudzīgākas alternatīvas var izvēlēties turpmāk.

Aicināsim arī ikvienu piedalīties iknedēļas aptaujās, kas palīdzēs labāk saprast to, vai tavās mājās vai birojā ir kādas bīstamās vielas un kā no tām izvairīties, izvēloties citus produktus, preces.

Tāpat aicināsim iepazīt un lietot jaunu mobilo lietotni “Scan4Chem”,kura paredzēta visiem, kas iepērkas, un ar kuras palīdzību var pieprasīt informāciju tirgotājiem un ražotājiem par īpaši bīstamām vielām produktos.  Patērētāju pieprasījums būs nozīmīgs signāls tirdzniecības un ražošanas sektoram – mēs vēlamies lietot drošas preces bez īpaši bīstamajām ķīmiskajām vielām un būt informēti par to sastāvu.

Šī kampaņa ir oficiāls ES Zaļās nedēļas partnera pasākums, un tā norisināsies Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Portugālē, Serbijā, Zviedrijā, Krievijā un daudzās citās valstīs visā Eiropā. Kampaņas vadošais partneris ir Rīgas pilsētas pašvaldība.

“Rūpes par drošu apkārtējo vidi, kas brīva no veselībai bīstamām vielām, nedrīkst atstāt tikai uz patērētāju pleciem. Pašvaldībām ir daudz lielākas iespējas labot sistēmiskas problēmas, piemēram, izvēloties veselībai drošākus produktus izglītības iestādēs, rādot labo piemēru un sniedzot vērtīgu informāciju.”

(Rīgas domes deputāts un biedrības “Zero Waste Latvia” valdes loceklis Edmunds Cepurītis.)

“Lai gan ražotāji, gan lēmumu pieņēmēji strādā pie tā, lai mums apkārt esošie produkti būtu drošāki, šobrīd arī pašiem iedzīvotājiem ir jārīkojas, lai neradītu savam ķermenim lieku slodzi. Šī kampaņa ir lielisks veids iegūt informāciju par to, kā ikdienišķās izvēles ietekmē mūsu saskari ar kaitīgām ķīmiskām vielām. Kaut vai ēdiena ievietošana vairākkārt lietojamajos traukos un sava ūdens pudele palīdz ne tikai dabai, bet arī mūsu ķermenim.”

(biedrības “Zero Waste Latvia” valdes locekle un Rīgas domes deputāte Mairita Lūse)

Kampaņa tiek rīkota projekta “Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot projekta NonHazCity rezultātus”(NonHazCity2), kas ir INTERREG programmas projekts, kura galvenais mērķis ir veikt pasākumus bīstamo vielu emisiju samazināšanai no neliela izmēra emisiju avotiem pilsētu teritorijās. Rīgas pilsētas pašvaldība ir šī projekta vadošais partneris.

Kampaņas saturiskais sadarbības partneris ir LIFE programmas projekts “Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus” (AskREACH).

Ja Jums ir vajadzīga papildus informācija, lūdzam sazināties ar projektu pārstāvēm:

Līgu Kārkli (liga.karkle[at]bef.lv vai Līgu Pakalnu (liga.pakalna[at]bef.lv).