Icon NODERĪGI

Jaunais Pašvaldību likums: iedzīvotājiem būtiskākais

Iedzīvotāju padomes, līdzdalības budžets, darbs ar jaunatni, publiskā apspriešana – šīs un citas izmaiņas ietvertas jaunajā Pašvaldību likumā, kas stājies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Tas aizstāj novecojušo, 1994. gadā pieņemto likumu “Par pašvaldībām” un turpmāk noteiks pašvaldību darbības vispārīgos noteikumus un ekonomisko pamatu, pašvaldību kompetenci, pārvaldes institucionālo sistēmu, domes un tās izveidoto institūciju, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora pilnvaras, sadarbību starp pašvaldībām un ar valsts institūcijām.

Lai nodrošinātu vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam, pašvaldībās paredzēts izveidot konsultatīvas institūcijas – iedzīvotāju padomes. Vērtējam, ka šis ir ļoti būtisks aspekts, jo arī Baltijas Vides Foruma īstenotajā LIFE GoodWater IP projektā liela nozīme tiek pievērsta tieši vietējo kopienu, iniciatīvu, sadarbības grupu iesaistei virszemes ūdens resursu ilgspējīga apsaimniekošanā.

2023. gada 31. janvārī domnīca “Solido” rīkoja diskusiju par jauno Pašvaldību likumu un tā radītajām iespējām sabiedrības līdzdalībai.
Pasākumā “Sabiedrības iesaistes iespējas pašvaldības darbā. Jaunais Pašvaldību likums” piedalījās vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvji, pašvaldību vadītāji un pārstāvji, kā arī VARAM ministrs Māris Sprindžuks. Dalībnieki diskusiju paneļos dalījās zināšanās un pieredzē par sabiedrības iespējām aktīvāk iesaistīties vietējas nozīmes pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos un īstenot sabiedrībai nozīmīgu projektu virzīšanu pirms un pēc jaunā Pašvaldību likuma pieņemšanas. Pasākumā piedalījās arī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, kurš uzsvēra, ka “jaunais likums veicinās sabiedrības iesaisti pašvaldību darbā, jo pašvaldības ir demokrātijas sastāvdaļa. Iedzīvotāju līdzdalība veido pašvaldības līmeņa demokrātiju. Un ir svarīgi to kopt.” Pilns pasākuma ieraksts pieejams “Solido” FB profilā: https://fb.watch/iq5eLw3RR8/

Mājaslapā lvportals.lv ir pārskatāmā veidā pieejama informācija par jaunajiem sabiedrības līdzdalības mehānismiem. Savukārt mājaslapā likumi.lv pieejams jaunais Pašvaldību likums.