Klimata pārmaiņas un enerģija

Turpinām Zemgalē diskutēt par klimata pārmaiņu ietekmēm

Starptautiskā projekta IMPETUS ietvaros, Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Jelgavas digitālais centrs” izstrādā Zemgales reģionālo pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu starpnozaru griezumā. Plāna izstrāde ietver regulāru sanāksmju – diskusiju ciklu, lai kopīgi pārrunātu aktuālos jautājumus un plāna izstrādes gaitu, tāpēc pagājušonedēļ, 15. februārī Jelgavā norisinājās sanāksme “Zemgales reģionālā pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna izstrāde: klimata pārmaiņu ietekmes un prioritārie virzieni”.

Šīs sanāksmes mērķis bija turpināt sadarbību ar iesaistītajām pusēm pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna izstrādē un pārrunāt klimata pārmaiņu ietekmes un prioritāros virzienus Zemgales reģionā.

Sanāksmē aplūkotās tēmas:

  1. IMPETUS projekta pieeja un aktivitāšu tvērums (Baltijas Vides Forums);
  2. Aktualitātes pielāgošanās klimata pārmaiņām likumdošanas jomā, reģionu un pašvaldību loma un pienākumi(Klimata un enerģētikas ministrija)
  3. Klimata pārmaiņu radītās ietekmes un pielāgošanās pasākumi citās valstīs (Baltijas Vides Forums)
  4. Plūdu draudu agrās brīdināšanas sistēmas paplašināšana Zemgales reģionā (Jelgavas digitālais centrs)
  5. Zemgales Plānošanas reģiona dalība starptautiskās iniciatīvās un projektos saistībā pielāgošanās klimata pārmaiņām (Zemgales plānošanas reģions)

Pateicamies dalībniekiem par aktīvo līdzdarbošanos sanāksmē un uz tikšanos nākamajos pasākumos!

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotāciju līgumu Nr. 101037084.