Icon NODERĪGI

Jūras dienas semināra prezentācijas

2021. gada 21. maijā par godu Eiropas Jūras dienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Baltijas Vides Forumu organizēja tiešsaistes semināru “Zināšanu uzlabošana jūras vides aizsardzībai”. Semināra mērķis – veicināt zināšanu un informācijas apmaiņu starp Latvijā īstenotajiem projektiem, kas savas aktivitātes veic par un ap Baltijas jūru, tās izpēti, pārvaldību, plānošanu un interešu sabalansēšanu.

Seminārs sasaucās ar VARAM īstenoto Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētu projektu „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” (2017.-2022.), kura mērķis ir pilnveidot zināšanas par vides stāvokli Latvijas jūras ūdeņos, t.sk., izstrādāt metodes un novērtēšanas sistēmas attiecībā uz jūras vides stāvokli, to ietekmējošām slodzēm un savstarpējo ietekmi. Projekta rezultāti nepieciešami, lai panāktu un saglabātu labu jūras vides stāvokli, atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvai un Latvijas normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību.

Tiešsaistes semināra pirmajā daļā tika runāts par Baltijas jūras vides stāvokli Latvijā, prezentējot gan „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” projektā veikto vides stāvokļa novērtējumu, gan citu projektu veiktos pētījumus – par jūras aizsargājamo biotopu izpēti un nepieciešamo aizsardzības stāvokļa noteikšanu, par invazīvās sugas apaļā jūras grunduļa lomu, gan jūras ekosistēmas un to sniegto pakalpojumu novērtējumu.

Savukārt semināra otrās daļas fokuss bija uz turpmākiem pasākumiem un rīcībām efektīvākai Baltijas jūras vides aizsardzībai. Tika prezentēts gan pasākumu sociālekonomiskais novērtējums un priekšlikumu izstrāde Latvijas atjaunotajai pasākumu programmai, gan iniciatīvas, lai mazinātu mikroplastmasas apjomu, pirms tā nonāk jūrā, gan vairāki ar zivsaimniecības pārvaldību un zivsaimniecības politiku saistīti aspekti.

00_Jūras diena 2021_programma_21.05.2021.
01_Ievads par EJZF projektu_B.Zasa
02_Jūras_planojums_M.Grels
03_Jūras vides stavokla novertejums_J.Aigars
04_LIFE REEF projekts_G.Gabrane
05_LZP projekts_I.Andersone
06_MAREA projekts_A.Reķe
07_Pasākumu socekon. novertejums_K.Pakalniete
08_FanpLESStic projekts_I.Putna_Nimane
09_SEAwise projekts_I.Putnis
10_Zinātniskais padoms_D.Ustups
11_LSA projekts_A.Ruskule