Ūdens resursi

Noslēgusies pieteikšanās mazo grantu shēmai

Paldies visiem ideju autoriem un pieteicējiem! Mēs saņēmām 35 ideju pieteikumus no pašvaldībām, biedrībām un citām aktīvām organizācijām visā Latvijā.
Tagad mūsu kārta vērtēt jūsu pieteikumus – izvērtēsim administratīvo atbilstību un pašas idejas.
Sekojiet turpmākai informācijai mājaslapā www.goodwater.lv.

Projekta LIFE GoodWater IP (Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai) mērķis ir uzlabot riska ūdens objektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos.