Ūdens resursi

Turpinās pieteikšanās mazo grantu shēmai

Vēl tikai līdz 31. maijam LIFE Goodwater IP projektā tiek pieņemti ideju pieteikumi zemu izmaksu iniciatīvām virszemes ūdeņu stāvokļa uzlabošanai.

Par visu vairāk uzzini šeit: https://goodwater.lv/670-2/

Projekta LIFE GoodWater IP (Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai) mērķis ir uzlabot riska ūdens objektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos.