Dabas aizsardzība

Turpinām darbu Vides konsultatīvajā padomē

Vides konsultatīvās padomes darbība veicina sabiedrības līdzdalību vides aizsardzības politikas izstrādē un īstenošanā, informācijas apmaiņu starp valsts pārvaldes un citām institūcijām vides aizsardzības politikas ieviešanā.

2022. gada 7. februārī tika paziņoti ikgadējie Vides konsultatīvās padomes (VKP) vēlēšanu rezultāti. Tika ievēlēts gan jaunais padomes sastāvs, gan arī VKP priekšsēdētājs Juris Jātnieks, nodibinājuma “Teiču dabas fonds” pārstāvis un priekšsēdētāja vietniece, biedrības “Latvijas Vides pārvaldības asociācijas” pārstāve Olga Trasuna. “Baltijas Vides Forumu” padomē turpina pārstāvēt mūsuvaldes priekšsēdētāja Kristīna Veidemane.

Plašāka informācija par padomi: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/varam-ievelets-jauns-vides-konsultativas-padomes-sastavs