Klimata pārmaiņas un enerģija

NEXOGENESIS projekta risinājumi pilotteritorijās

Nexogenesis projekts ir lielisks piemērs tam, kā sadarbība starp dažādām valstīm un organizācijām palīdz radīt risinājumus sarežģītām problēmām. Kopumā 20 sadarbības partneri: pašvaldības, universitātes, zinātniskie institūti un nevalstiskās organizācijas strādā pie projekta mērķu sasniegšanas. (Koordinatora lomu veic IHE Delf Institute for Water Education, kas ir pasaulē lielākā augstākās izglītības iestāde ūdens resursu jomā.)

Šī pētnieciskā projekta ietvaros tiek aplūkoti un risināti ūdens, enerģijas, pārtikas un ekosistēmu savstarpējās ietekmes jautājumi. Nexogenesis projekta mērķis ir, izmantojot mākslīgo intelektu un modelēšanas metodes, uzlabot ūdens, enerģijas, pārtikas un ekosistēmu jomu savstarpējo mijiedarbību stratēģiskai resursu plānošanai un efektīvākai pārvaldīšanai. Mūsdienīga ūdens apsaimniekošanas politika, kura palīdzētu lēmumu pieņēmējiem, jo piedāvātu jaunus risinājumus klimata un sociālekonomisko pārmaiņu, ieinteresēto personu uzvedības un pārrobežu problēmu izaicinājumiem.

Pilotteritorijas, kurās projekta ietvaros strādājam ar iesaistītajām pusēm un kur paredzēts ieviest jaunos risinājumus ir:

  • Adidžes upju baseins (Itālija: Bolcāno, Trento, Veronas, Padovas, Rovigo un Venēcijas provinces);
  • Donavas lejteces baseins (Rumānija);
  • Inkomati-Usutu upes (Dienvidāfrika);
  • Lielupes upju baseina apgabals (Latvija un Lietuva);
  • Nestos upes baseins (Bulgārija un Grieķija)

Plašāk par projektu: https://www.bef.lv/projekti/nexogenesis/

Aktivitāte veikta HORIZON2020 projektā „Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas jomu tvērumā” (Līguma Nr. 101003881).