Ūdens resursi

LIFE GoodWater IP ziņu lapa NR7

Tēmas:

  • Mazupītes atjaunošanas un revitalizēšanas darbi;
  • atskats uz upju atjaunošanas talkām;
  • ūdensobjektu mazo grantu projektu konkursa rezultāti;
  • buklets “Lai tīri ūdeņi tavā glāzē!”
  • TRUST ALUM projekts fosfora piesārņojuma mazināšanai.

Ziņu lapa lasāma ŠEIT.

 

 Projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv