Ūdens resursi

Kuras ir nozīmīgākās rekreācijas / tūrisma vietas Dienvidkurzemes piekrastē?

Vēlamies noskaidrot Jūsuprāt nozīmīgākās rekreācijas / tūrisma vietas Dienvidkurzemes piekrastē, lai meklētu risinājumus, kā līdzsvarot vēja parku būvniecības ieceres jūrā ar vietējās sabiedrības un tūrisma attīstības interesēm. Tāpēc aicinām atzīmēt kartē un mazliet raksturot tūrismam/rekreācijai nozīmīgu vietu! Liepāja? Jūrkalne? Pape? Cita vieta? Viena vai vairākas – par katru lūgum aizpildīt atsevišķa anketu un ir iespējams iesniegt vairākas anketas. Tiešssaistes forma pieejama šeit.

Projekta Land-Sea-Act mērķis: tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses, lai rastu risinājumus jūras plānošanai un jūru saistītās ekonomikas jeb “zilās” ekonomikas izaugsmes izaicinājumiem un izstrādātu Zilās izaugsmes un piekrastes daudzlīmeņu pārvaldības programmu. Plašāka informācija par Land-Sea-Act projektu lasāma šeit.