Ilgtspējīga mobilitāte

Sagatavots mobilitātes punktu izvietošanas un izveidošanas indikatīvais plāns

Projekta SUMBA ietvaros sagatavots mobilitātes punktu izvietošanas un izveidošanas indikatīvais plāns.

Saskaņā ar Rīgas metropoles areāla telpiskās vīzijas, Rīgas Koncepta u.c. mobilitātes punktu/staciju/centru jēdzieniem šī projekta ietvaros tiek ierosināts Latvijā mobilitātes punktus izteikt kā:

“Mobilitātes punkti ir dažādu līmeņu transporta mezgli ar pamatuzdevumu ikvienam tās lietotājam nodrošināt ērtus dažādu transporta veida savienojumus vienkopus, piedāvājot alternatīvus pārvietošanās veidus (t.sk. koplietošanas transportlīdzekļus) un mazinot nepieciešamību izmantot privāto autotransportu.”

Atbilstoši satiksmes līmenim var tik izdalīti

  • Starptautiski multimodālie satiksmes mezgli, kas nodrošina starptautisko satiksmi,
  • Reģionālās satiksmes mobilitātes punkti, kuri nodrošina starppilsētu satiksmi,
  • Pilsētas mobilitātes punkti, kas balstās uz pilsētas sabiedriskā transporta tīklu,
  • Mikromobilitātes punkti, kuri nodrošina iespēju nokļūt līdz tuvākajam sabiedriskajam transportam, t.sk. līdz tuvākajam mobilitātes punktam, kā arī nodrošina atbalsta infrastruktūru “pirmajam” un “pēdējam” kilometram.

Papildus mobilitātes pamatfunkcijām mobilitātes punktos jāparedz arī komforta, vides pieejamības un pakalpojumu nodrošinājums.

Mobilitātes punktu kategorijas
Mobilitātes punktu kategorijas

Kā redzams, katra mobilitātes punktu kategorija atšķiras pēc tajā iekļautajiem simboliem, kuri raksturo kādu no transporta veidiem. Piemēram, Mikromobilitātes punktā nav iekļauta neviena no sabiedrisko transportu raksturojošajām ikonām un Reģionālās satiksmes mobilitātes punktā nav iekļauta globusa ikona, kura raksturo starptautisku satiksmi. Attēls  ir shematisks un vizuāls mobilitātes punktu iedalījuma piemērs, kas nodrošina mobilitātes punktu koncepta izpratni. Tāpat šī apļveida shēma nenosaka to, ka, piemēram, lidostā būtu jānodrošina pilnīgi visu attēlā redzamo ikonu raksturojošie pakalpojumi, bet gan to, ka lidostā jānodrošina gan mikromobilitātes un koplietošanas rīku, gan sabiedriskā transporta, gan reģionālā un starptautiskā transporta pakalpojumi.
Mobilitātes punkti ir paredzēti kā ilgtermiņa objekti, kurus pēc nepieciešamības iespējams paplašināt. Piemēram, kāds no Mikromobilitātes punktiem pēc 10 gadiem var būt attīstīts kā Pilsētas mobilitātes punkts, savukārt Reģionālās satiksmes mobilitātes punkts ar 4 koplietošanas automašīnu vietām.

Mobilitātes punktu izvietošanas un izveidošanas plāns

Materiāls sagatavots  INTERREG projekta „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās” (SUMBA)” (Līguma Nr. R074) ietvaros.

   Interreg Baltic Sea Region - Logo