Ūdens resursi

Kurās pludmalēs šogad plīvos Zilais Karogs?

Katru gadu peldsezona tiek oficiāli atklāta maija mēnesī, kad Latvijas pludmalēs tiek pacelts Zilais Karogs – pasaulē populārākais un atzītākais tūrisma ekosertifikāts Zilais Karogs, kas Latvijā zināms gan iedzīvotāju, gan pašvaldību un vides institūciju vidū, kā būtisks atbalsts ilgtspējīga tūrisma veicināšanā.

Tomēr gatavošanās peldsezonai sākas jau ziemā – lai iegūtu Zilo Karogu, ik gadus pretendentiem ir jānodrošina atbilstība stingriem programmas kritērijiem. To ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu un piekrastes apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tādējādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē. Iesaistoties kampaņā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas. Pieteikumi Zilā Karoga saņemšanai tiek vērtēti gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Šogad tika saņemti 15 Zilā Karoga pieteikumi no Latvijas peldvietām un jahtu ostām, tostarp – pirmo reizi uz Zilo Karogu pretendējot Rīgas pilsētas Bābelītes ezera peldvietai.

Zilā Karoga Nacionālā žūrija kandidātu vērtēšanu noslēdza 6. februārī un uz Starptautisko žūriju no Latvijas šogad izvirzītas 12 peldvietas un 1 jahtu osta:

 • Ventspils pilsētas pludmale
 • Liepājas Dienvidrietumu peldvieta
 • Liepājas Peldvieta pie Stadiona
 • Limbažu Lielezera peldvieta
 • Liepājas Beberliņu peldvieta
 • Rīgas Vecāķu peldvieta
 • Jēkabpils Radžu ūdenskrātuves peldvieta
 • Daugavpils Stropu ezera peldvieta
 • Daugavpils peldvieta Stropu Vilnis
 • Saulkrastu Centra peldvieta
 • Rīgas Vakarbuļļu peldvieta
 • Rīgas Bābelīša ezera peldvieta
 • LSEZ Liepaja Marina.

Savukārt 2 peldvietas atzītas par atbilstošām Nacionālajam peldvietu kvalitātes sertifikātam: Kuldīgas Mārtiņsalas peldvieta un Tukuma novada Abragciema kempinga peldvieta.

Teksta fragments pārpublicēts no: Vides izglītības fonda mājaslapas.