Ūdens resursi

LIFE GoodWater IP projekta jaunākā ziņu lapa

6. Ziņu lapā lasiet:

  • Kā novērtēt ekosistēmu pakalpojumus?
  • Beidzot arī Latvijā nojaukts aizsprosts upē
  • LIFE GoodWater IP mācību platforma macies.goodwater.lv
  • Izstāde “Ūdeņi – dabas asinsrite”
  • LIFE GoodWater IP otrā starptautiskā konference
  • Projekta partneri tuvplānā – “Baltijas Krasti” un Baltijas Vides Forums.

Ziņu lapa lasāma ŠEIT.

Ziņu lapa sagatavota LIFE integrētajā projektā “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv