Ūdens resursi

LIFE GoodWater IP projekta jaunākā ziņu lapa

Vasaras Saulgriežos klāt arī LIFE GoodWater IP 4. ziņu lapa. Tajā:

  • Svarīgi jaunumi – ir apstiprināti Latvijas upju baseinu apgabalu plāni
  • Attīries upes plūsmā
  • Mežu apsaimniekošana upju un ezeru krastos labākai ūdeņu kvalitātei
  • Ainavu tūres – veids kā saskatīt dabā vairāk
  • LIFE programmas jubilejas talkā ravējām puķu sprigani
  • Lauksaimniekus un mežsaimniekus lūdzam aizpildīt mūsu aptaujas anketu
  • Projekta partneris tuvplānā – Meža zinātnes institūts “Silava”