Ūdens resursi

LIFE GoodWater IP vebinārs par Mazajiem grantiem

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar “Baltijas Vides Forumu” projektā LIFE GoodWater IP turpina īstenot mazo grantu programmu virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai, izsludinot 3. uzsaukumu (tā pirmā kārta noris no 2023. gada 13. marta līdz 2023. gada 14. aprīlim, vadlīnijas un informācija par pieteikšanos grantam pieejama LLKC mājaslapā).

Lai plašāk pastāstītu par mazo grantu programmu un 3. uzsaukumu, 22.03.2023. aicinājām ikvienu interesentu uz informatīvo vebināru “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai”.

Kupli apmeklētā vebināra ievadā LIFE GoodWater IP vadītāja L. Fībiga pastāstāstīja par projektā jau paveikto, izpētīto un sasniegto, kā arī īsi informēja par tuvākajām plānotajām aktivitātēm. Pēc tam E. Jaņēviča no LLKC sniedza ieskatu – kas tad īsti ir mazais grants, kā veicies divos iepriekšējos uzsaukumos 2021. un 2022. gadā, un kādas ir galvenās atziņas no šiem abiem uzsaukumiem. Tad ar grantu īstenošanas pieredzes stāstiem dalījās M. Lietuvietis no Alūksnes pašvaldības (2021. gada grants) un G. Novika no Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (2022. gada grants). Abas prezentācijas raisīja diskusijas vebināra tērzētavā, interesentiem uzdodot jautājumus gan par jau paveikto, gan plānoto.

Pēc tam E. Jaņēviča no LLKC jau detalizēti stāstīja par mazā granta 3. uzsaukumu, iepazīstinot ar tā nolikumu, plānoto laika grafiku, pieteikumu iesniedzēju profilu, attiecināmajām izmaksām un prioritāri atbalstāmajām saturiskajām idejām. Pēc prezentācijas tika uzdoti dažādi jautājumi, bet ikvienam interesentam ir iespēja jautājumus iesūtīt arī e-pastā un precizēt visu nepieciešamo, sazinoties: Evita Janēviča, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, projektu vadītāja (evita.janevica@llkc.lv).

Vebināra dienaskārtība un prezentācijas:

00_Dienaskartiba_22.03.2023.

01_Atklāšana_K.Veidemane

02_Par projektu_L.Fībiga

03_Atskats un kopsavilkums par maziem grantiem_E.Janevica

04_Pededzes upes šķēršļa novākšana_M.Lietuvietis

05_Sila ezera tirisana_G.Novika

06_Grantu shema_3.uzsaukums_E.Janevica

 

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv