Dabas aizsardzība

Vides un dabas aktuālie “datumi” martā

Martā iestājas ne tikai astronomiskais pavasaris, bet ir vairāki svarīgi datumi, kad uzmanība visā pasaules mērogā tiek pievērsta kādai vides vai dabas aizsardzības tēmai, problēmai un aspektam.

 

2023. gada 4. marts iezīmējas ar ļoti svarīgu notikumu – Ņujorkā tika panākta valstu vienošanos par jauna globāla juridiski saistoša līguma tekstu (angļu valodā – High Seas Treaty), kas izveidos sistēmu, lai saglabātu dzīvību jūrās un ierobežotu kaitējošas darbības divās trešdaļās okeāna. Līguma tekstā ir izklāstīti mehānismi, kā saglabāt un ilgtspējīgi izmantot jūras bioloģisko daudzveidību teritorijās ārpus valstu jurisdikcijas, tostarp starptautiskajos ūdeņos. Kad pietiekams skaits valstu pieņems un ratificēs šo nolīgumu, kas ļaus šim instrumentam stāties spēkā, starptautiskajiem ūdeņiem un savvaļas dzīvniekiem, kas migrē caur šiem ūdeņiem, beidzot tiks pievērsta pienācīga uzmanība. Izvērsts raksts (angļu valodā) pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapas jaunumu sadaļā: https://news.un.org/en/story/2023/03/1134157

21. martā pasaulē un arī Latvijā atzīmē Starptautisko meža dienu, lai uzlabotu sabiedrības informētību par meža nozīmi un iespējām, ko tas var sniegt gan mūsdienu, gan nākotnes paaudžu vajadzību nodrošināšanai. Starptautiskā meža diena dibināta 2012. gadā ar ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūciju. Tās dibināšanā piedalījās arī pārstāvis no Latvijas – Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols, iesaistoties ANO Meža foruma darbā un daloties ar Latvijas pieredzi Meža dienu rīkošanā. Šajā dienā ANO dalībvalstīs tiek organizēti izglītojoši pasākumi, stādīti koki, rīkoti izziņas konkursi.

Savukārt 22. martā tiek atzīmēta Pasaules Ūdens diena, kuras mērķis ir pievērst uzmanību ūdens resursu pieejamībai un kvalitātei un aicināt katram cilvēkam apzināties ūdens vērtību. Ideja par Ūdens dienu radās Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides un attīstības konferencē Brazīlijā, Riodežaneiro, lai atgādinātu par nepieciešamību aizsargāt un rūpēties par mūsu planētas ūdens resursiem.

Bet 25. martā pulksten 20.30 norisināsies Zemes stunda, kad cilvēki visā pasaulē aicināti izslēgt gaismas un veltīt vienu stundu Zemei, vairojot izpratni par dabu un darot kaut ko pozitīvu tās labā. Zemes stunda ir vērienīgākā vides akcija pasaulē, kas šogad norisināsies jau 17. gadu pēc kārtas.  Zemes stunda aizsākās Sidnejā 2007.gadā, un šodien tā ir kļuvusi par pasaulē lielāko vides akciju, iedvesmojot indivīdus, kopienas, uzņēmumus un organizācijas vairāk nekā 190 valstīs un teritorijās īstenot nozīmīgus vides aizsardzības pasākumus.