Ilgtspējīga mobilitāte

Multimodālas pārvietošanās pašreizējā situācija un nākotnes izaicinājumi

Decembrī projekta “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās” (SUMBA) ietvaros Tallinā tika rīkota starptautiska transporta un mobilitātes tematikas konference. Konferences pamattēma bija efektīvas multimodālas transporta sistēmas pamatnosacījumi un modelēšanas loma šajā sistēmā.  Pasākuma sesijas bija vērstas uz  datu avotiem, datu vākšanas metodēm un atvērtā koda modelēšanas rīkiem, kā arī diskusijām par pilsētu transporta modeļu izveidi un praktiskiem piemēriem.

Uzmanības centrā bija arī velosipēdu iekļaušana multimodālu ikdienas pārvadājumu sistēmā – kā vākt datus un kā modelēt velobraukšanas plūsmas. Tika apskatīti “pirmās un pēdējās jūdzes” pārvietošanās  izaicinājumi,  sabiedriskā transporta un velo kombinēšana, inovatīvu velobraucēju skaitīšanas metožu ieviešana, datu vākšanas pieejas un simulācijas iespējas velosipēdu satiksmē.

Pilnā konferences dienaskārtība pieejama šeit.

Konferences prezentācijas pieejamas šeit.

Konferences foto materiāli pieejami šeit.

Pasākumā tika prezentēts arī projekta ietvaros sagatavotais materiāls “Velosipēdu satiksmes plūsmu uzskaites un datu analīzes metodika (pilnais ziņojums).
Velosipēdu satiksmes plūsmu uzskaites un datu analīzes metodika”  (prezentācija).

Projekts „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās” (SUMBA)” (Līguma Nr. R074) tiek īstenots ar INTERREG programmas finansiālu atbalstu.