Klimata pārmaiņas un enerģija

Starptautiska konference “Atjaunojamā enerģija un telpiskā plānošana – izaicinājumi un nākotnes perspektīvas”

Konference notiks 2019. gada 29.-30 janvārī Rīgā/Jelgavā, to rīko Baltijas Vides Forums sadarbībā ar Zemgales Plānošanas Reģionu un citiem partneriem BSR INTERREG projekta “Teritorijas enerģijai Baltijā – plānošanas perspektīva” (BEA-APP) ietvaros.

Lai veicinātu pāreju uz oglekļa mazietilpīgu attīstību enerģētikas jomā, ir nepieciešams iezīmēt papildu teritorijas Baltijas jūras reģionā, kas būtu piemērotas vēja, saules vai bioenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai. Lai to paveiktu, ir jāsaskaras ar kompleksiem jautājumiem un izaicinājumiem teritorijas plānošanā. BEA-APP projekts vērtē jaunas plānošanas perspektīvas, un piedāvā telpiskās plānošanas risinājumus, kā arī veicina dialoga veidošanu un zināšanu pārnesi starp iesaistītajām pusēm un dažādām Baltijas jūras reģiona valstīm.

Konference 29. janvārī, Rīgā, viesnīca “Avalon hotel & Conferences”, 13. janvāra iela 19.

Tēmas:
-iepazīstināšana ar BEA-APP projekta galvenajiem rezultātiem atjaunojamās enerģijas plānošanā, kritēriju un rekomendāciju izstrādē, kā arī ieinteresēto pušu iesaistē;
– praktisko piemēru rezultāti no projekta pilotteritorijām;
– citu starptautisku projektu par atjaunojamiem energoresursiem un telpisko plānošanu atziņas un pieredze;
– diskusija par atjaunojamās enerģijas perspektīvu Baltijas jūras reģionā.

Konferences turpinājums 30. janvārī Jelgavā:
– kopīgi organizēts izziņas brauciens no Rīgas uz Jelgavu, apmeklējot biomasas koģenerācijas staciju “FORTUM Jelgava”, kas ir pirmā lielas jaudas biomasas koģenerācijas stacija Latvijā;
– ieskats BEA-APP projekta partneru izstrādātajos reģionālajos un pašvaldību enerģētikas attīstības plānos.

Darba valoda – angļu. Konferences programmas darba variants pieejams šeit.

Konferences organizatoru vārdā
Ingrīda Brēmere, Daina Indriksone un Dace Strigune