Klimata pārmaiņas un enerģija

Video: kāpēc NEXOGENESIS projekts?

Ūdens, enerģija, pārtika un ekosistēmas ir savstarpēji saistītas jomas, kas nodrošina gan resursus, gan dažādus pakalpojumus, kas nepieciešami cilvēka dzīvē. Šīs jomas savukārt ietekmē gan klimata, nokrišņu un zemes seguma izmaiņas, gan ekonomiskā attīstība, lauksaimniecība un pilsētu izaugsme.

NEXOGENESIS projektā tiks veicināta tādas politikas izstrādi un attīstību, kas ietvertu minēto jomu savstarpējo mijiedarbību resursu pārvaldes efektivitātes uzlabošanai un konfliktu mazināšanai starp resursu lietotājiem.

Šis  projekta video ir tapis saulainā 2022. gada septembrī, kad projekta partneri tikās Rīgā, lai novērtētu projekta līdzšinējās aktivitātes, kā arī pārrunātu tuvākos veicamos darbus. Noskaties un uzzini arī tu, kas ir NEXOGENESIS projekta partneru ieskatā!

Projekta mērķis ir arī palīdzēt sasniegt Eiropas Savienības mērķus, kas saistīti ar Ūdens struktūrdirektīvu, videi draudzīgāku kopējo lauksaimniecības politiku, Eiropas Zaļo kursu un  diplomātijas mērķiem ūdens resursu jomā.

Plašāk par projektu : https://www.bef.lv/projekti/nexogenesis/

Aktivitāte veikta HORIZON2020 projektā „Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas jomu tvērumā” (Līguma Nr. 101003881).