ENGRAVE

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par dabas aizsardzību (sadaļa tiek papildināta):

 

 

CITI PROJEKTI

Upju pārvaldība

Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana Saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem ir nepieciešams…

Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem klimata politikas ieviešanai

Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem klimata politikas ieviešanai Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski…
Placeholder

EEFIRUS

Ziemeļrietumu Krievijas energoefektivitātes informācijas tīkls Projekta mērķis: paaugstināt informētības un zināšanu līmeni, kā arī paplašināt informācijas…

NonHazCity2

Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot…
Menu