Ilgtspējīga mobilitāte

Publicēti projekta Cyclurban rezultāti

Publiski pieejami projekta “Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās” (Cyclurban) rezultāti gan par aktivitātēm Latvijā, gan pārējās partnervalstīs.

  • Projekta ietvaros reģionālā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes un klimata pārmaiņu samazināšanas aktivitāte. Latvijā kā pilotteritorija tika izvēlēta Rīga, kurai tika radīts lokālais  Rīgas Velosatiksmes rīcības plāns . Materiālā apkopota informācijas un rekomendācijas par salīdzinoši ātriem un maz investīcijas prasošiem infrastruktūras risinājumiem, kas būtiski uzlabo pārvietošanos galvaspilsētā (jāpiemin, ka materiālu publicēšanas laikā pilsētā daudzviet jau ņemti vērā šie “ātrie” risinājumi).
  • Viens no centrālajiem notikumiem bija nacionālā mēroga pasākuma “Veloforums 2020” organizēšana kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu. Atskats uz pasākumu ŠEIT.

Apkopotu informāciju par visiem projekta rezultātiem un veiktajām aktivitātēm partnervalstīs iespējams atrast projekta Cyclurban rezultātu apkopojumā.

Materiāli sagatavoti ar  projekta “Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās” (CyclUrban) un Vācijas Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMUB) finansēšanas programmas “Eiropas Klimata iniciatīva” finansiālu atbalstu.