Ūdens resursi

Semināra “Zināšanu un sadarbības uzlabošana jūras vides aizsardzībai” materiāli

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar “Baltijas Vides Forumu” 2020. gada 20. novembrī rīkoja tiešsaistes semināru “Zināšanu un sadarbības uzlabošana jūras vides aizsardzībai”, lai informētu nozaru speciālistus un vides pārvaldības institūciju pārstāvjus par pētījumiem Baltijas jūras vides stāvokļa novērtēšanai un diskutētu par zināšanu pilnveidošanas izaicinājumiem, kā arī vēstītu par pasākumiem un rīcībām turpmākai Baltijas jūras vides aizsardzībai.

Tiešsaistes semināra pirmajā daļā uzmanība tika pievērsta Baltijas jūras vides stāvoklim Latvijā, prezentējot Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētā projektā „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” līdz šim veikto izpēti un novērtējumu, raksturotas sanešu plūsmas un to ietekmes Latvijas jūras ūdeņos, kā arī piesārņojuma slodzes uz Baltijas jūru apzināšana un tās mazināšanas iespējas. Pēc tam ekspertu paneļdiskusijā bija iespēja izvērtēt – ko mēs zinām, ko vēl nezinām un ko mums vajadzētu zināt labākai jūras vides aizsardzībai. Savukārt semināra otrās daļas fokuss būs uz turpmākiem pasākumiem un rīcībām efektīvākai Baltijas jūras aizsardzībai. Tika prezentēts Latvijas Pasākumu programmas efektivitātes sākotnējais novērtējums un priekšlikumi programmas atjaunošanai, aktualitātes Baltijas jūras reģionālajā sadarbībā HELCOM ietvaros un Jūras plānojuma 2030 aktualitātes. Semināra noslēguma diskusijā ikviens dalībnieks varēja uzdot tieši sev interesējošo jautājumu jomas ekspertiem.

Semināra dienaskārtība un prezentācijas:

00_Jūras diena 2022_programma_07.06.2022
01_Ievads_par EJZF projektu_B.Zasa
02_Parskats par ZF petijumu_J.Aigars
03_Biologiska Daudzveidiba_I.Andersone
04_Putni_A.Stīpniece
05_Invazivas sugas_S.Strake
06_Baribas kedes_A.Labuce
07_Juras gultnes integritate_J.Aigars
08_Hidrografiskie apsakli_U.Bethers
09_Piesarnojosas vielas_N.Suhareva_I.Barda
10_Mikroplastmasas sastopamiba_I.Putna Nimane
11_Zivju novertejums_D.Ustups
12_Pasakumi, izmaksas, ieguvumi_K.Pakalniete
13_UBAP_eitrofikacija_L. Fibiga
14_JTP ieviesana_M.Grels
15_MAREA projekts_K.Veidemane