Icon NODERĪGI

Turpinām darbu Vides konsultatīvajā padomē

2023.gada 26. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika Vides konsultatīvās padomes (VKP) ikgadējās vēlēšanas, kurās tika ievēlēts jaunais padomes sastāvs. Par VKP priekšsēdētāju tika ievēlēts nodibinājuma “Teiču dabas fonds” pārstāvis Juris Jātnieks, savukārt par VKP priekšsēdētāja vietnieci biedrības “Zero Waste Latvija” pārstāve Laura Treimane.

Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr. 209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums” nosaka, ka katru gadu vēlēšanu procesā tiek mainīts padomes sastāvs, kā arī ievēlēts priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. Šogad dalībai VKP vēlēšanās savus pieteikumus bija iesniegušas 28 biedrības un nodibinājumi. Viena organizācija no tām netika tālāk virzīta dalībai vēlēšanās.

No biedrības “Baltijas Vides Forums”  VKP darbojas valdes priekšsēdētāja/ vides eksperte Kristīna Veidemane. 2023. gadā VKP sastāvā tika ievēlētas šādas organizācijas: biedrība “Biķernieku meža aizsardzības biedrība”, biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”, biedrība ”Kooperatīvās ilgstspējības un atbildības institūts”, nodibinājums “Ķemeru nacionālā parka fonds”, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, biedrība “Latvijas Botāniķu biedrība”, nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”, biedrība “Latvijas dabas resursu uzraudzības grupa”, biedrība “Latvijas Makšķernieku asociācija”, biedrība “Latvijas Ornitoloģijas biedrība”, biedrība “Latvijas vides pārvaldības asociācija”, nodibinājums “Pasaules dabas fonds”, nodibinājums “Teiču dabas fonds”, biedrība “Vides aizsardzības klubs”, biedrība “Vides fakti”,, biedrība “Zaļā brīvība”, biedrība “Zero Waste Latvija”, biedrība “Saldus rajona attīstība biedrība”.