Water & watermanagement

MAREA project final seminar materials

BEF Deutschland möchte Sie zu unserem kostenlosen Informations-Workshop einladen, bei dem Herr Johan Galster vom Grünen…
Water & watermanagement

LIFE GoodWater IP first conference materials

BEF Deutschland möchte Sie zu unserem kostenlosen Informations-Workshop einladen, bei dem Herr Johan Galster vom Grünen…
Water & watermanagement

LIFE GoodWater IP welcomes to its first conference

BEF Deutschland möchte Sie zu unserem kostenlosen Informations-Workshop einladen, bei dem Herr Johan Galster vom Grünen…
Chemicals-management

Save the date – LIFE AskREACH Final Conference

BEF Deutschland möchte Sie zu unserem kostenlosen Informations-Workshop einladen, bei dem Herr Johan Galster vom Grünen…
Nature conservation & biodiversity

VivaGrass, 7th PROGRESS Good Practice video

BEF Deutschland möchte Sie zu unserem kostenlosen Informations-Workshop einladen, bei dem Herr Johan Galster vom Grünen…
Dabas aizsardzība

LIFE VIVA GRASS projekta labā prakse parādīta video

BEF Deutschland möchte Sie zu unserem kostenlosen Informations-Workshop einladen, bei dem Herr Johan Galster vom Grünen…
Energy- & climate change

NEXOGENESIS project partners’ meeting in Riga

BEF Deutschland möchte Sie zu unserem kostenlosen Informations-Workshop einladen, bei dem Herr Johan Galster vom Grünen…

LIFE LATESTadapt

Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā…
Water & watermanagement

MAREA project final seminar

BEF Deutschland möchte Sie zu unserem kostenlosen Informations-Workshop einladen, bei dem Herr Johan Galster vom Grünen…
Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Scan4Chem vilcienos!

BEF Deutschland möchte Sie zu unserem kostenlosen Informations-Workshop einladen, bei dem Herr Johan Galster vom Grünen…
Menu