Ūdens resursi

Semināra “Ainava kā piekrastes attīstības resurss” materiāli

2021. gada 24. septembrī Liepājā Land-Sea-Act projektā tika rīkota 3. ieinteresēto pušu sanāksme “Ainava kā piekrastes attīstības resurss”. Sanāksmes mērķis –  apspriest telpiskos risinājumus līdzsvarotai jūras un sauszemes resursu izmantošanai Dienvidkurzemē un Vadlīnijas jūras un piekrastes attīstības plānošanā, balstoties uz ainavu un ekosistēmas pieeju.

Semināra materiāli:

Dienaskartiba_24.09.2021.

01_Ievads_Land_Sea_Act_I.Draudina

02_Scenariji_Land_Sea_Act_A.Ruskule_I.Vinogradovs

03_Iedzivotaju aptauja_A.Reke

04_Risinajumi_Land_Sea_Act_A.Ruskule_I.Vinogradovs

05_Vadlinijas_K. Veidemane