Ūdens resursi

Noslēdzam projektu par Latvijas ezeriem

Baltijas Vides Foruma un Latvijas Hidroekoloģijas institūta kopīgi īstenotā projekta “Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem” mērķis – ar sabiedriskās zinātnes palīdzību, iesaistot Latvijas skolēnus, veikt Latvijas ezeru un citu mazāku ūdenstilpju izpēti, lai izvērtētu to aizaugšanas un ekoloģisko stāvokli. Iesaistoties bērnu grāmatu autorei Agnesei Vanagai, kopīgi lasot grāmatas un diskutējot par ūdens piesārņojumu, veidot bērnu un jauniešu izpratni par saldūdeni kā vērtīgu un saudzējamu resursu, dažādu ekosistēmu pakalpojumu avotu un katra atbildību un rīcību, saudzējot mūsu ezerus.

Projektā īstenotas dažādas aktivitātes – iesaistīti skolēni un veikts Pētījums par ūdens kvalitāti 25 dažādās ūdenstilpēs visā Latvijā, noorganizēti informatīvi izglītojoši klātienes pasākumi skolās, sagatavotas un novadītas tematiskās lekcijas gan Zinātnieku nakts pasākumā, gan tiešsaistē, kā arī sagatavots digitāls buklets par ezeriem Latvijā. Kopumā projekta aktivitātēs iesaistīti vairāk nekā 400 bērni un jaunieši no dažādām Latvijas skolām, par projekta norisēm informēta plašāka sabiedrība, sagatavojot tematiskos ierakstus sociālajos tīklos un dažādās mājaslapās, tādējādi aktualizējot un uzsverot labas ūdens kvalitātes nozīmību ikviena dzīvē.

Projekta materiāli:

 

Projekta “Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem” (NR 1-08/85/2022) īstenotājs: biedrība “Baltijas Vides Forums”; projekta partneris: Latvijas Hidroekoloģijas institūts; projekts īstenots sadarbībā ar rakstnieci Agnesi Vanagu; projektu finansē: Latvijas vides aizsardzības fonds; projekta īstenošanas laiks: 11/2022-12/2023 . Plašāka informācija par projektu – šeit.