Ilgtspējīga mobilitāte

Pieejami semināra “Mobilitātes infrastruktūras attīstība” materiāli

Lai rosinātu diskusiju par dažādajām iespējām mobilitātes uzlabošanai, šī gada 14.janvārī sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu rīkojām semināru “Mobilitātes infrastruktūras attīstība”. Tiecoties uz ilgtspējīgu mobilitātes sistēmu, ir būtiski identificēt pašvaldībai piemērotāko mobilitātes infrastruktūru un novērtēt pašreizējo situāciju, potenciālos ieguvumus un izmaksas.

Semināra galvenā mērķauditorija bija Kurzemes pašvaldību plānošanas, telpiskās attīstības un projektu vadības speciālisti.

Prezentācijas:

  1. Mobilitātes vieta  Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanā.
  2. SUMBA mobilitātes punkti.
  3. Projekta SUMBA mobilitātes punktu izmaksu un ieguvumu analīzes kritēriji un to izvērtēšanas metodika.
  4. INTERMODALYZER salīdzinošā mobilitātes novērtēšanas sistēma.

Sanāksmē pārrunātie un prezentētie mobilitātes attīstības materiāli:

  1. SUMBA Mobilitātes punktu kartes stāsts (ArcGIS story map formāts) un pilnā koncepta versija mobilitātes punktu izvietošanai projekta teritorijā Latvijā (PDF versija).
  2. Mobilitātes punktu izmaksu un ieguvumu analīzes kritēriji un to izvērtēšanas metodika (PDF formāts),daudzkritēriju analīzes aizpildāmais fails(Excel formāts), kvantitatīvās analīzes aizpildāmais fails (Excel fails).
  3. INTERMODALYZER – mobilitātes sistēmas novērtēšanas un salīdzināšanas rīks. Izvērstais materiāls angļu valodā (PDF formāts) un saīsinātā prezentācija latviešu valodā (PDF formāts).

 

Pasākums organizēts ar projekta SUMBA (R074) finansiālu atbalstu. Plašāka informācija par projektu sumba.eu