Ekomarķējuma atpazīstamības un dabas resursu efektīvas izmantošanas veicināšana pirmsskolas izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir veikt secīgu pasākumu kopumu, lai paaugstinātu pirmskolas izglītības iestāžu darbinieku informētību un zināšanas par produktu ekomarķējumu un dabas resursu efektīvu izmantošanu.

Projekta laikā ieviestas šādas aktivitātes:

Kampaņas ietvaros sagatavoti un īstenoti 7 semināri (Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī) pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem par sadzīves preču ekomarķējumu, dabas resursu efektīvas izmantošanas iespējām un resursu taupības tēmas iekļaušanu spēlēs un rotaļās pirmsskolas vecuma bērniem.

Pārskats par semināriem un prezentācijas ir pieejamas šeit:

– Sagatavots informatīvs materiāls, kas veicinātu ekomarķējuma atpazīstamību, veicot iepirkumus bērnudārzu vajadzībām. Informatīvi materiāli ir pieejami šeit:

– Sagatavots informatīvs materiāls, kas sniegtu ierosmi samazināt resursu patēriņu un iekļaut dabas resursu efektīvas izmantošanas tematiku pirmsskolas izglītības iestāžu nodarbībās. Informatīvs materiāls ir pieejams šeit:

Projekta galvenā mērķa auditorija ir pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, saimniecības daļas pārziņi, mācību personāls (pedagoģiskie darbinieki).

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
  • Īstenošanas laiks: 04/2014-11/2014

Projekta darbinieki:

  •  Irina Paegle

CITI PROJEKTI

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas…

IMPETUS

Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos Projekta mērķis ir veicināt Eiropas…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…

NATALIE

Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (NATALIE) Projekta NATALIE mērķis ir…