EMPLOYEES EXAMPLE PAGE

Nosaukums Darba nosaukums Tel.: +371 6735 7555 E-Mail: email.test@bef.lv Par mani Lorem ipsum dolor sit amet,…
Ilgtspējīga mobilitāte

Atskats uz diskusiju “Kāpēc velosipēds attīsta tautsaimniecību”

BEF Deutschland möchte Sie zu unserem kostenlosen Informations-Workshop einladen, bei dem Herr Johan Galster vom Grünen…

Team EN

TEAM Our team brings together environmental, communications, financial, philological and other experts to bring together projects…

Ilgtspējīga mobilitāte

Ilgtspējīga mobilitāte Ilgtspējīgiem mobilitātes modeļiem turpmākajos gados būs lielāka nozīme. No vienas puses, transporta nozare ir nozīmīgs siltumnīcefekta  gāzu emisiju cēlonis, un mūsu mobilitātes vajadzības un pieaugošās preču plūsmas rada milzīgu pieprasījumu pēc enerģijas no otras puses. Šobrīd šo pieprasījumu galvenokārt apmierina no ierobežotajiem resursiem. Šīs problēmas ir jāpārvar, izstrādājot atbilstošus tehniskus  risinājumus un ieviešot tos praksē. Laba plānošana, individuālas mobilitātes modeļu ilgstoša pielāgošana un piemēroti ekonomikas un politikas instrumenti ir ilgtspējīgas mobilitātes galvenie elementi. KontaktpersonaLīga Pakalna Tel. 6735 7550 E-pasts: liga.pakalna@bef.lv PROJEKTI
Energy- & climate change

Final conference of the project “Baltic energy areas – a planning perspective”

BEF Deutschland möchte Sie zu unserem kostenlosen Informations-Workshop einladen, bei dem Herr Johan Galster vom Grünen…

KOMANDA

Komanda Mūsu komandā ir apvienojušies vides, ģeogrāfijas, bioloģijas, komunikācijas, ķīmijas, finanšu, filoloģijas un citu sfēru eksperti,…
Menu